Mes naudojame slapukus ('cookies'). Naršydami jus sutinkate su slapukų naudojimu.

Sutinku su naudojimu Sužinoti daugiau
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

UAB Mano būstas Baltija | neteisėtos saskaitos |

NUSISKUNDIMO ESMĖ IR KITOS BŪTINOS APLINKYBĖS

                         
Daugiabučio namo, esančio adresu Taikos pr. 21A, Klaipėdoje,
bendrasavininkai balsų dauguma 2021 m. sausio 4 d. sudarė ir patvirtino
Namo bendro naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės
veiklos (partnerystės) sutartį, kuria susitarė dėl namo bendro
naudojimo patalpų ir objektų valdymo, naudojimo, priežiūros bei
remonto. 2021 m. sausio 4 d. namo bendrasavininkai išsirinko namo
įgaliotą atstovę Rūtą Bagočienę, kurią įpareigojo su naujuoju namo
administratoriumi UAB "Green admin" sudaryti administravimo sutartį.
Administravimo sutartis su UAB "Green admin" sudaryta 2021 m. sausio 5
d. Pažymėtina tai, kad iki prieš tai paminėtos jungtinės veiklos
sutarties sudarymo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymo pagrindu namą administravo UAB "Mano Būstas
Baltija". Buvęs namo administratorius, namo įgaliotos atstovės Rūtos
Bagočienės 2021 m. sausio 29 d. prašymu buvo informuotas apie jungtinės
veiklos sutarties sudarymą, pareigą perduoti namo bendro naudojimo
objektus bei tai, kad nuo 2021 m. vasario 28 d. yra nutraukiamas UAB
"Mano Būstas Baltija" administravimo ir kitų paslaugų teikimas namo
bendrasavininkams.

                         
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nepaisant nurodytų, prieš tai
susidariusių faktinių aplinkybių, buvęs namo administratorius UAB "Mano
Būstas Baltija" be jokio teisinio pagrindo ir toliau, t. y. nuo 2021 m.
kovo 1 d. iki šiol, namo bendrasavininkams teikia administravimo ir
kitas paslaugas, bei neteisėtai išrašo sąskaitas ir reikalauja šias
sąskaitas apmokėti. Nuo 2021 m. kovo 1 d. namo bendrasavininkai iš
buvusio administratoriaus gavo jau po tris sąskaitas, išrašytas už kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais teiktas paslaugas. Būtina pažymėti tai, kad
paminėtu laikotarpiu namo administravimo, techninės priežiūros ir kitas
paslaugas pagrįstai ir teisėtai namo bendrasavininkams teikia naujasis
namo administratorius UAB "Green admin", kuris taip pat išrašo
sąskaitas, kurias namo bendrasavininkai turi pareigą apmokėti ir šias
sąskaitas apmoka.


to kas pateikta aukščiau, matyti, kad susidaro teisiškai negalima
situacija, kai namo bendrasavininkai būdami vartotojais, gauna dvigubas
sąskaitas iš dviejų skirtingų paslaugų teikėjų, už pastarųjų suteiktas
namo administravimo ir kitas paslaugas, tačiau vienas iš šių teikėjų, o
būtent, UAB "Mano Būstas Baltija" paminėtas paslaugas teikia ir
sąskaitas už šias paslaugas išrašo nepagrįstai, tuo neteisėtai
reikalaudamas namo bendrasavininkų pakartotinai atsiskaityti už
paslaugas, kurias namo bendrasavininkams pagrįstai teikia UAB "Green
admin" ir kurio išrašytas sąskaitas namo bendrasavininkai apmoka.

                         
Namo įgaliota atstovė Rūta Bagočienė turėdama pareigą užtikrinti ir
įgyvendinti namo bendrasav-ininkų teises bei teisėtus interesus ir
lūkesčius, 2021 m. balandžio 15 d. raštiškai pasikreipė į UAB "Mano
Būstas Baltija" prašydama skubos tvarka panaikinti namo
bendrasavininkams nepagrįstai išrašytas sąskaitas, taip pat, prašė
atskiru pranešimu ją informuoti apie prašymo įvykdymą. Atkreiptinas
dėmesys į tai, kad buvęs administratorius atsakymą į minėtą prašymą
pateikė tik 2021-05-24, t. y. šio prašymo rengimo dieną. Paminėtame
atsakyme nurodė, kad paslaugų teikimas yra sustabdytas kol vyksta
teisminiai procesai. Namo įgaliota atstovė pažymi, kad jai nėra žinoma
informacija apie buvusio administratoriaus atsakyme nurodytus tariamus
teisminius procesus. Taip pat, būtina pažymėti tai, kad šiuo atsakymu
buvęs administratorius pri-pažįsta, jog paslaugas teigė nepagrįstai,
tačiau sąskaitų, išrašytų už namo bendrasavininkams 2021 m. kovo -
balandžio mėn. nepagrįstai suteiktas paslaugas nepanaikino.

                         
Namo įgaliota atstovė su 2021 m. balandžio 23 d. prašymu dėl
informacijos pateikimo, pakartotinai kreipėsi į UAB "Mano Būstas
Baltija", prašydama namo įgaliotai atstovei pateikti detalius duomenis
apie namo bendrasavininkams 2021 m. kovo mėnesį suteiktas paslaugas,
nurodant suteiktų paslaugų pavadinimus ir šių paslaugų sumas
priskaičiuotas visam namui. Atsakymas į paminėtą prašymą nebuvo gautas.

Atsižvelgiant
į prieš tai nurodytas aplinkybes, darytina pagrįsta išvada, kad nuo
2021 m. kovo mėnesio buvęs namo administratorius UAB "Mano Būstas
Baltija" nepagrįstai namo bendrasavininkams teikia paslaugas ir išrašo
sąskaitas, kurias reikalauja apmokėti. Pakartotina, kad šiuo atveju
susidaro netoleruotina situacija, kai namo bendrasavininkams analogiškas
paslaugas teikia ir sąskaitas išrašo net du paslaugų teikėjai, kurių
vienas - UAB "Mano Būstas Baltija", paminėtus veiksmus atlieka
neteisėtai, kas iš esmės pažeidžia namo bendrasavininkų teises ir jų
teisėtus interesus.

                         
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Rūta Bagočienė, būdama namo
bendrasavininkų įgaliota atstove, jungtinės veiklos sutarties 8.3.
punktu turi teisę pareikšti su namo bendro naudojimo objektų valdymu
susijusius reikalavimus/ieškinius <...>, 8.5. punktu atstovauti
patalpų savininkams santykiuose su valstybės valdžios, valdymo,
teisėsaugos institucijomis, teismais, kitais fiziniais ir juridiniais
asmenimis. Atsižvelgiant į paminėtas jungtinės veiklos sutarties
nuostatas laikytina, kad namo įgaliota atstovė turi teisę visų namo
bendrasavininkų vardu patvirtinti šį prašymą, pateikti jį Valstybinei
vartotojų teisių apsaugos tarnybai bei susidariusios situacijos
nagrinėjimo metu atstovauti namo bendrasavininkų interesus.

                         
Taip pat, siekiant tinkamai ir teisingai išnagrinėti susidariusią
situaciją yra būtina iš UAB "Mano Būstas Baltija" gauti atitinkamus,
šios įmonės žinioje esančius dokumentus (duomenis apie visiems namo
bendrasavininkams atliktus priskaičiavimus, atliktus už kovo, balandžio ir gegužės mėn. nepagrįstai teiktas paslaugas, kurių pagrindu namo
bendrasavininkams neteisėtai išrašytos sąskaitos), kadangi, UAB "Mano
Būstas Baltija" namo įgaliotai atstovei Rūtai Bagočienei paminėtų
duomenų nesuteikė ir būtent dėl šios priežasties namo įgaliota atstovė
neturi galimybės Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai pateikti
konkrečių duomenų apie prašomų panaikinti nepagrįstai išrašytų sąskaitų
piniginę vertę.  

 

UAB Mano būstas Baltija pateiktas atsakymas.

Laba diena,
Atsakydami informuojame, jog : Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-5582-998/2021, kurioje ir sprendžiamas sudarytos jungtinės veiklos sutarties teisėtumo klausimas bei namo perdavimas. Iki kol nebus priimtas sprendimas, Administratorius UAB „Mano Būstas Baltija“ teikia bendro naudojimo objektų administravimo paslaugas. Atliktų darbų aktai Pareiškėjai bus nusiųsti papildomai atskiru el. laišku.