Mes naudojame slapukus ('cookies'). Naršydami jus sutinkate su slapukų naudojimu.

Sutinku su naudojimu Sužinoti daugiau
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

Klaipėdos miesto taryba pateiktas atsakymas.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo devintame skirsnyje numatytas vietos gyventojų dalyvavimas tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus.
Klaipėdos miesto savivaldybės meras, atsižvelgdamas į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narių 2020 m. liepos 31 d. reikalavimą Nr. TNS-244, 2020 m. rugsėjo 24 d. potvarkiu Nr. M-60 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietos gyventojų apklausos paskelbimo ir apklausos komisijos sudarymo“ paskelbė Klaipėdos miesto savivaldybės vietos gyventojų apklausą, apklausai teikiamo klausimo tekstas – „Ar pritariate, kad Melnragės–Girulių miške būtų plečiamas Pauosčio geležinkelio kelynas?“. Svarbu pažymėti, jog tokios apklausos objektais gali būti ne visi klausimai, o tik tie, kuriuos Savivaldybė sprendžia atlikdama savarankiškąsias funkcijas. Ši apklausa buvo Klaipėdos miesto savivaldybės ir miesto tarybos politikų inicijuotas būdas užtvirtinti, kokią poziciją dėl geležinkelio plėtros Girulių miške turi būtent klaipėdiečiai. Suprantama, jog Melnragės-Girulių miško išsaugojimas aktualus ne tik klaipėdiečiams, tačiau Klaipėdos miesto savivaldybė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka neturi teisės įtraukti kitų savivaldybių gyventojų į apklausą.
Svarbu pažymėti, jog Klaipėdos miesto savivaldybės taryba atsižvelgdama į apklausos metu LR gyventojų teiktas pastabas ir pasiūlymus, 2020-12-22 tarybos posėdyje svarstė apklausai pateiktą klausimą. Sprendimo projektu buvo siūloma atkreipti Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėmesį į gyventojų apklausos dėl Pauosčio geležinkelio kelyno plėtros Melnragės–Girulių miške rezultatus, bei užtikrinti Klaipėdos miesto savivaldybės dalyvavimą Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtros galimybių analizės procedūrose, kurių pagrindu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2020-10-30 raštu Nr. 2-5353 „Dėl teisės akto projekto derinimo“ atsisakė derinti Klaipėdos miesto savivaldybės pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą.
Kaip jau minėta anksčiau, svarbu pažymėti, jog Klaipėdos miesto savivaldybė nors ir turėdama geriausius ketinimus, jog apklausoje dalyvautų kuo daugiau gyventojų, neturi galimybės į apklausą įtraukti kitų savivaldybių gyventojų. Visuotinis šalies, regiono ar valstybės piliečių apklausos būdas balsuojant dėl tam tikro klausimo patvirtinimo ar atmetimo gali būti įgyvendinamas tik referendumu, kuris organizuojamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo nustatyta tvarka.