Mes naudojame slapukus ('cookies'). Naršydami jus sutinkate su slapukų naudojimu.

Sutinku su naudojimu Sužinoti daugiau
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

Vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčų nagrinėjimas Lietuvos banke

     Nuo 2012 m. sausio 2 d. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja skundus ir sprendžia vartotojų bei finansinių paslaugų teikėjų ginčus.

     Ką daryti, kad tarp Jūsų ir finansinių paslaugų teikėjo kilęs ginčas būtų sklandžiai išnagrinėtas?

    Manote, kad pažeistos Jūsų teisės, o ginčo su finansinių paslaugų teikėju išspręsti nepavyksta?  
     Galite kreiptis į Lietuvos banką  

     Kuo Lietuvos bankas gali Jums padėti?

     Lietuvos bankas nešališkai nagrinėja vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčus dėl draudimo, skolinimo, mokėjimo, investavimo ir kitų finansinių paslaugų, įskaitant ginčus, susijusius su sąskaitomis, indėliais bankuose ar kitose kredito įstaigose.

     Lietuvos bankas vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčus nagrinėja nemokamai.

     Svarbu!

     Vartotoju laikomas fizinis asmuo, kurio asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams skirta finansinė paslauga. Profesionalieji klientai nelaikomi vartotojais.

       Nusprendėte dėl ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką – ką daryti, kad tarp Jūsų ir finansinių paslaugų teikėjo kilęs ginčas būtų sklandžiai išnagrinėtas?

1 žingsnis

     Prieš kreipdamasis dėl ginčo nagrinėjimo į Lietuvos banką raštu turite kreiptis į finansinių paslaugų teikėją, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Gavęs kreipimąsi, finansinių paslaugų teikėjas Jums turi atsakyti per 30 kalendorinių dienų.

 
  Esant sudėtingam atvejui, finansinių paslaugų teikėjas privalo raštu informuoti Jus apie ilgesnį nagrinėjimo terminą, tačiau šis terminas negali viršyti 45 kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos.

 

2 žingsnis

     Jei finansinių paslaugų teikėjo atsakymas Jūsų netenkina arba per 30 kalendorinių dienų negavote jokio atsakymo, turite teisę per 3 mėnesius kreiptis į Lietuvos banką. Praleidus šį terminą, dėl to paties ginčo kreiptis negalima.

  Svarbu!

     Jūs turite teisę kreiptis tiek į Lietuvos banką, tiek tiesiogiai į teismą, nesikreipiant į Lietuvos banką.

3 žingsnis

     Gavęs Jūsų kreipimąsi, Lietuvos bankas kreipiasi į finansinių paslaugų teikėją, prašydamas pateikti ginčui išnagrinėti reikalingą medžiagą.

 

 

 

4 žingsnis

     Ginčo nagrinėjimo metu Lietuvos bankas tarpininkauja, kad ginčo šalys pasiektų abipusį susitarimą.

 

 5 žingsnis

     Įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas dėl Jūsų pateikto reikalavimo

priima vieną iš šių rekomendacinių sprendimų:

 • reikalavimą patenkinti;
 • reikalavimą patenkinti iš dalies;
 • reikalavimą atmesti.

     Svarbu!

     Lietuvos bankui priėmus sprendimą,

ginčo šalys išsaugo teisę dėl ginčo nagrinėjimo kreiptis į teismą.

     Kaip pateikti kreipimąsi į Lietuvos banką?

     Kreipimesi turi būti nurodyta:

 • Jūsų vardas ir pavardė, adresas;
 • jeigu esate atstovaujamas, turi būti nurodytas Jūsų atstovo vardas ir pavardė, adresas;
 • finansinių paslaugų teikėjo, su kuriuo ginčijamasi, pavadinimas;
 • informacija apie finansinės paslaugos sutartį, su kuria susijęs Jūsų ir finansinių paslaugų teikėjo ginčas;
 • Jūsų reikalavimas;
 • reikalavimą pagrindžiančios aplinkybės;
 • pridedamų dokumentų sąrašas;
 • kreipimasis turi būti pasirašytas Jūsų arba Jūsų atstovo.
 

     Svarbu!

     Prie kreipimosi turi būti pridėtos kreipimosi į finansinių paslaugų teikėją ir jo priedų kopijos, finansinių paslaugų teikėjo atsakymo ir jo priedų (jei buvo pateikti) kopijos.